Timbangan Digital 100 kg

Spesifikasi :
Kapasitas : 100 kg
Layar : Digital
Power : Listrik 220 V / 50 Hz